Östsvenska Handelskammaren

Handelskammaren hyllar hållbara företag med East Sweden Substainability Award

Östsvenska Handelskammaren vill lyfta fram goda exempel på verksamheter som lyckats skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom att årligen dela ut ett pris. I en tid där företagens rapporteringsskyldighet är stor och där medias granskning ofta fokuserar på brister, vill vi visa upp att det finns många goda krafter som vill göra rätt och som lyckas, i det stora likväl som i det lilla.

Fokus ligger på viljan och ambitionen att skapa varaktig förändring och hållbarhet på längre sikt.Priset syftar till att belöna verksamheter som jobbar strategiskt och målinriktat med hållbarhet, men också till att inspirera fler till att välja hållbarhet som förhållningssätt till sitt företagande eller sin gärning. För att ge dessa goda förebilder den uppmärksamhet de förtjänar, delas priset årligen ut vid Östsvenska Handelskammarens årsmöte med start år 2019.

Priset

Priset tilldelas den person, organisation eller det företag som utnämnts som vinnare för respektive år och består av två delar. Dels utmärkelsen i sig med diplom som överräcks vid årsmötet, dels en prissumma om 10 000 kr som vinnaren får skänka vidare till annan verksamhet som bidrar till ökad ekonomisk samt social eller ekologisk hållbarhet i den östsvenska regionen.

Kriterier

Priset ska tilldelas en person, organisation eller företag som gjort viktiga insatser för att öka ekonomisk samt ekologisk eller social hållbarhet i den östsvenska regionen.  Den närmare inriktningen på vilket hållbarhetsarbete som ska belönas, bestäms för respektive år av Östsvenska Handelskammaren.

Nominering

Medlemmar i Östsvenska Handelskammaren har rätt att nominera kandidater till priset. Nomineringsperioden pågår under en månad, med start två månader respektive slut en månad före aktuellt års årsmöte.

Jury

Östsvenska Handelskammarens styrelse, genom ordförande och VD. Juryn ska värdera inkomna nomineringar men är inte begränsade till dessa. Juryns beslut är enhälligt och går ej att överklaga.

Priset 2019

För 2019 års pris gäller följande:

Priset ska tilldelas en person, organisation eller företag som gjort viktiga insatser för ökad mångfald inom styrelsearbete i den östsvenska regionen.

För Handelskammaren och näringslivet är det en viktig fråga och vi arbetar dagligen aktivt med detta. Bland annat genom 100-listan och vårt påverkansarbete. Nomineringen stängd för 2019. 

Relaterade nyheter

Kontakt

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Relaterat innehåll

CSR East Sweden

Alla företag som vill sträva mot en mer hållbar framtid är välkomna...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...